Technická specifikaceStrukturované dýhované desky FOR - decor


Strukturované dýhované desky se svým složením zařazují do skupiny plošných materiálů, u kterých je kladen důraz na výraznost povrchové struktury a originalitu designu. I přesto zůstávají materiálem založeným na přírodní bázi se stejným způsobem opracování jako ostatní dýhované materiály. Jako nosný prvek je použita topolová překližka, zadýhovaná z pohledových stran dřevěnou dýhou v požadovaném druhu dřeviny.

Tloušťka samotné dýhy je 0,6 - 0,9 mm. V první fázi výroby je dýha zalisovaná na jednu z pohledových stran, následně je za využití strukturovací technologie vytvořen do plochy požadovaný reliéf. Při následném zpracování odpadá pro výrobce díky samotnému procesu strukturování nutnost důsledného broušení povrchu z pohledové části vyrobených dílců. Před následnou povrchovou úpravou postačí dočištění drobných nerovností.

Desky jsou vyráběny v základním rozměru 2500 x 1250mm a tloušťce 6,12,18 mm. Každá z vyvzorovaných struktur má záměrně odlišnou hloubku samotné struktury, proto je nutné počítat s tolerancí několik desetin mm u uváděných tloušťkových rozměrů. Jiný nosný materiál než je topolová překližka není možné z technologických důvodů použít.

Jako ochrana proti poškození struktury při přepravě nebo skladování desek je mezi jednotlivé formáty vkládána tlumící vložka.


Úpravu hran jednotlivých dílců zhotovených ze strukturovaných desek
je možno provést několika způsoby

1. Pouze broušením, díky použití překližky jako nosného materiálu a následného vrstvení desek vytváří hrana vzhled multiplexu, tzv. přiznaná hrana.

2. Olepení dýhovou hranou v hladkém provedení.

3. Je možno využít hrany shodné se strukturou shodnou se zpracovaným materiálem. Délka těchto hran je limitována délkou 2200 mm a tloušťka je 2,5 mm. Šíře hran jsou uvedeny v dodací tabulce.

 

Povrchová úprava

se provádí stejným způsobem jako u ostatních dýhovaných desek, tj. mořením, lakováním, voskování apod.

Díky speciální technologii je možno vytvořit strukturu na obě strany celého formátu. Strukturováním je tak vyroben kompaktní materiál s jednostrannou, nebo oboustrannou strukturou povrchu, který je možné použít při výrobě nábytkových dílců, dělících příček, výplní dveří, obkladů stěn, stropních podhledů a dalších výrobků.


Balení: základní paletové množství obsahuje 15 ks desek.


Technická specifikace


Topolová překližka: splňuje požadavky třídy 1 dle ČSN EN 314 – 2 (IF20). Dle ČSN EN 335 – 3 vnitřní suché prostředí. Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 730810 je C2 – středně hořlavé.
Lepidlo použité při lisování: lepidlo na dřevo D3/D4
Klasifikace látky: není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnice EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
Látka/směs neobsahuje složky považované buď za prezistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce prezistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

 

Řazení dřevin do jednotlivých cenových skupin 


Skupina A: Olše, Buk, Dub, Javor

Skupina B: Smrk, Alpi Ebano

Skupina C: Ořech evropský, Třešeň americká, Alpi Dub, Ajous, Zirbe

Uvedené druhy dýh je možné strukturovat oboustranně a to v tl. 18 mm a tl. 12 mm. Jiné druhy dýhy než které jsou uvedeny, je možné zpracovávat po vytvoření individuální kalkulace. U dřevin s výraznou kresbou je nutné počítat s možností optického potlačení výraznosti struktury.

V případě zájmu o kompletní ceník nás prosím kontaktujte.